பெண்ணின் மறுபக்கம்

ப்பிடும் இத்தகைய கதைகள் நிச்சயம் பெண்களால் உருவாக்கியிருக்க முடியாது இந்த அத்தனைக் கதைகளும் ஆண்களின் வசதிக்காக ஆணாதிக்க சமுதாயம் கட்டிவிட்ட பெண்ணின் மறுபக்கம் eBook Ç வெறும் கதைகளே என்பதை இந்தப் புத்தகத்தை வாசிக்கிறபோது உணரமுடியும் ‘பெண் ஏன் அடிமையானாள்?’ கடந்த நூற்றாண்டில் சார்லஸ் டார்வின் தொடங்கி வைத்த இந்த ‘ஆண்பெண் அரசியல்’ விவாதத்தை தமிழ்நாட்டில் பெரியார் கையிலெடுத்துப் போராடி வந்த விவாதத்தை இப்போது டாக்டர் ஷாலினி இந்தப் புத்தகத்தில் மீண்டும் தொடர்கிறார் பெண் எப்படி அடிமையாக்கப்பட்டாள் என்பதை ‘ஆண்பெண் பாலியல் போராட்டம்’ மூலம் ஆதியோடு அந்தமாக ஆராய்ந்து ‘தலைமைப் பீடத்தில் இருந்தது பெண்தான்’ என்பதை எளிய நடையில் ஆவணப்படுத்துகி.

பெண்ணின் pdf மறுபக்கம் free pennin mobile marupakkam download பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookப்பிடும் இத்தகைய கதைகள் நிச்சயம் பெண்களால் உருவாக்கியிருக்க முடியாது இந்த அத்தனைக் கதைகளும் ஆண்களின் வசதிக்காக ஆணாதிக்க சமுதாயம் கட்டிவிட்ட பெண்ணின் மறுபக்கம் eBook Ç வெறும் கதைகளே என்பதை இந்தப் புத்தகத்தை வாசிக்கிறபோது உணரமுடியும் ‘பெண் ஏன் அடிமையானாள்?’ கடந்த நூற்றாண்டில் சார்லஸ் டார்வின் தொடங்கி வைத்த இந்த ‘ஆண்பெண் அரசியல்’ விவாதத்தை தமிழ்நாட்டில் பெரியார் கையிலெடுத்துப் போராடி வந்த விவாதத்தை இப்போது டாக்டர் ஷாலினி இந்தப் புத்தகத்தில் மீண்டும் தொடர்கிறார் பெண் எப்படி அடிமையாக்கப்பட்டாள் என்பதை ‘ஆண்பெண் பாலியல் போராட்டம்’ மூலம் ஆதியோடு அந்தமாக ஆராய்ந்து ‘தலைமைப் பீடத்தில் இருந்தது பெண்தான்’ என்பதை எளிய நடையில் ஆவணப்படுத்துகி.

❴Ebook❵ ➧ பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam Author Dr. N. Shalini – Replica-watches.co உலகில் முதலில் தோன்றியது ஓர் ஆண்தான் அவனுக்குத் துணையாகத்தான் ஒரு பெண் ப❴Ebook❵ ➧ பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam Author Dr. N. Shalini – Replica-watches.co உலகில் முதலில் தோன்றியது ஓர் ஆண்தான் அவனுக்குத் துணையாகத்தான் ஒரு பெண் ப? உலகில் முதலில் தோன்றியது ஓர் ஆண்தான் அவனுக்குத் துணையாகத்தான் ஒரு பெண் படைக்கப்பட்டாள் ஆக ஆணிலிருந்துதான் பெண் தோன்றினாள் உரிமைகளிலும் ஆணுக்குப் பின்தான் பெண் எனவே ஆண்தான் அண்டசராசரத்தின் தலைவன் பெண் வெறும் ஆணின் வேலையாள் மட்டும்தான்’ என்று நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த நூலைப் படித்தபிறகு தங்கள் கருத்தை நிச்சயம் மாற்றிக் கொள்வார்கள் இதேபோல ‘ஆண்தான் மேலானவன் பெண் தாழ்ந்தவள்’ என்றும் பல கதைகள் ஆதிகாலத்திலிருந்தே சொல்லப்பட்டு வருகின்றன ஏன் இப்படி இத்தனைக் கதைகளைக் கட்டியிருக்கிறார்கள்? பெண்ணைக் குறைத்து மதி.

பெண்ணின் மறுபக்கம்

பெண்ணின் மறுபக்கம் Dr Shalini is a psychiatrist who is also an influencer She puts forth atheistic rational arguments based in science to challenge oppressive notions such as caste misogynistic practises She widely speaks of Periyar and his progressive notions of upliftment of the oppressedInner Temple YouTube channel.

8 thoughts on “பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam

 1. Karthick Karthick says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookPerfectWOMEN A POWERFUL CREATURE BY NATURESORRY NO MEN


 2. Ramalakshmi shanmugavel Ramalakshmi shanmugavel says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookIt reveal the mystery behind Women and the revolutionSome books only can give mixture of emotions while reading the truththis book inspired me to read about few womenMarie curieMary Magdaleneetcwho are all concealed by socializationAnyhow after all tragedies and tacticshere we are never miss to feel goofy when reading conclusionsHappy read


 3. Vinod Vinod says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookமரபணுக்களின் பயணமும் அது சந்தித்த ஏற்ற இறக்கங்களும் அழகிய ஓர் கதை தொகுப்பாய் உள்ளார்ந்த கேள்விகளுக்கு உள


 4. Madhu murugesan Madhu murugesan says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBooklove this than anything


 5. Nagarajan Sivasubramanian Nagarajan Sivasubramanian says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookAn Indian version of Sapiens like Anthropology evolution Genetics Must read book by every male to understand and appreciate the opposite sex DrShalini writes in simpler language and interesting too


 6. Selvi Selvi says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookShalini


 7. Radha Krishnan Radha Krishnan says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookIts very interesting indian story


 8. Vijay Raj Vijay Raj says:

  பெண்ணின் மறுபக்கம் பெண்ணின் pdf, மறுபக்கம் free, pennin mobile, marupakkam download, பெண்ணின் மறுபக்கம் mobile, பெண்ணின் மறுபக்கம் Pennin Marupakkam eBookNice book to understand who is a girl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *