آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در

آسیا kindle در mobile برابر ebok غرب pdf آسیا در book آسیا در برابر غرب Epubدوره فترتتفكر بی محملهنر بی جايگاهرفتارهاي ناهنجاررند وارون تقدير تاريخي چيست؟آثار بروز غربزدگی جمعی در آسياد?.

آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در

➶ [Reading] ➸ آسیا در برابر غرب By Dariush Shayegan ➫ – Replica-watches.co تقدير تاريخي چيست؟آثار بروز غربزدگی جمعی در آسيادوره فترتتفكر بی محملهنر بی جايگاهرفتارهاي ناهنجاررند وارون➶ [Reading] ➸ آسیا در برابر غرب By Dariush Shayegan ➫ – Replica-watches.co تقدير تاريخي چيست؟آثار بروز غربزدگی جمعی در آسيا.

دوره فترتتفكر بی محملهنر بی جايگاهرفتارهاي ناهنجاررند وارون تقدير تاريخي چيست؟آثار بروز غربزدگی جمعی در آسياد?.

آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در

آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در داریوش شایگان is one of Iran's prominent thinkers cultural theorists and comparative philosophersShayegan studied at Sorbonne University in Paris He was a Professor of Sanskrit and Indian religions at Tehran UniversityHe wrote a novel Land of Mirage in French and it won the ADELF award presented by آسیا در Epub / the Association of French Authors on December According to the Persian daily Aftab Shayegan is well known in France for his books in the field of philosophy and mysticsShayegan who studied with Henry Corbin in Paris also did many pioneering works on Persian mysticism and mystic poetry He was a founding director of the Iranian Center for the Studies of Civilizations In Shayegan initiated an international symposium on the dialogue between civilizations a concept that has been selectively appropriated by the Iranian President Mohammad Khatami.

10 thoughts on “آسیا در برابر غرب

 1. فؤاد فؤاد says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubنخست چند وقت پیش، مقاله ای از شهید آوینی می خوندم در نقد فیلم هامون به اسم چرا ما جهان سومی ها هامون می سازیم؟ توی اون مقاله، اشاره به قسمتی از فیلم هامون شده بود که حمید هامون به مهشید کتاب آسیا در برابر غرب رو می ده و شهید آوینی گفته بود که کارگردان احتمالاً یک بار هم این کتابِ خوب رو نخونده بوده این تعریف شهید آوینی از این کتاب، باعث شد اسمش توی ذهنم بمونه بعدها که داشتم توی کتابخونه ی عمومی شهرک می گشتم، وقتی چشمم به عنوان آسیا در برابر غرب افتاد، یاد تعریف شهید آوینی افتادم و سریع کتاب رو برداشتمدوم از کتاب لذّت بسیار بسیار زیادی بردم مخصوصاً


 2. Bekhradaa Bekhradaa says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epub460غرب زدگی بر خلاق آنچه بسیاری می پندارند، شناسایی غرب نیست بلکه جهل به ماهیت واقعی تفکر غربی است، جهلی که به بیگانگی از خود می انجامد این دو بیگانگی حالت نه این نه آن را پدید می آورد و تقدیر تاریخی ما را متعین می سازد دوره ای که این حالت در آن ظاهر می شود دوره برزخی و فترت است نه به کانون تفکر غربی راه داریم و نه به خاطره قومی خود


 3. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب EpubL'Asie face a l'Occident Dariush Shayegan عنوان آسیا در برابر غرب؛ نویسنده داریوش شایگان؛ تهران، امیرکبیر، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها؛ 1356، در دو و 302 ص؛ کتابنامه دارد؛ چاپ دوم ، باغ آیینه، 1371؛ چاپ پنجم تهران، امیرکبیر، 1386؛ شابک 9789640005507؛ چاپ ششم 1388؛ چاپ دهم و یازدهم 1391؛ چاپ دیگر تهران، نشر فرزان روز، 1392؛ شابک 9789643


 4. Amir ali Amir ali says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubنویسنده به تحلیل وضعیت کشورهای شرقی مقابل تجدد در دنیای امروز می پردازدبا آنکه نزدیک نیم قرن از نگارش این کتاب می گذرد اما به طرز عجیبی هنوز زنده فعال و قابل تعمیم می باشدنویسنده که خود یک ایرانی است و در عین حال به طور کامل با دو فرهنگ شرق و غرب آشناست ضمن تحلیل رویکرد انسان شرقی امروز مقابل تجدد مدرنیته و تمدن غالب غرب بخوبی تأکید می کند مردمان شرقی امروز در مواجهه با سیر مدرنیته ضمن از دست دادن و ناباوری به سنتهای باستانی خود هنوز به باور و نوع تفکر مدرن نیز دست نیافته انداو البته می گوید غرب نیز هنوز به


 5. Majeed Estiri Majeed Estiri says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubکتاب با تکرار کلام تکان دهنده نیچه آغاز میشودشبح نیهیلیسم بر درگاه است و نشان میدهد که نیهیلیسم تقدیر تاریخی غرب است این تصادفی نیست که بولشویسم شوروی زاده نیهیلیسم روس است، همچنانکه رایش سوم بر ساخته نیهیلیسم غربی به یک اعتبار می توان گفت که نبرد استالینگراد، میدان برخورد دو نیهیلیسم اروپایی یعنی نیهیلیسم آلمان و روس است هر دو به نام یک اسطوره دنیوی شده به جان هم افتادند آلمانها به نام اسطوره نژادی ، روسها به نام اسطورة طبقاتی در هر دو مورد انسان به یک مفهوم تھی و انتزاعی، یعنی نژاد برتر با طبقه ناجی بشریت کاهش یافته استسیر تفک?


 6. آزاده شریفی آزاده شریفی says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubبی نظیر بود خوشحالم که به موقع خواندمشسوال هایم و جواب هایمباید ببرم با بچه ها بخوانیمبعد می آیم و م?


 7. Somayeh Farhadi Somayeh Farhadi says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubعصاره ی کلام داریوش شایگان این است که اندیشه های نوین غربی که زیربنای تمدن غالب جهان کنونی هستند، از تحولات خاص و بنیادین در فلسفه و تفکر غربی به وجود آمده اند بستر این تحولات اندیشه و تفکر غربی بوده است که به صورت بنیادین با اندیشه های شرقی تفاوت دارد به صورت خاص، پیدایش نیهیلیسم با تعریف هایی که نویسنده در کتابش بسط می


 8. Mohsen Mohsen says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubلازمه‌ی درک کامل این کتاب آشنا بودن با فلسفه‌ی نیچه، هایدگر، هگل، دکارت و دیگر فیلسوفان غربی است


 9. فرزانه پیشرو فرزانه پیشرو says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب EpubI really enjoyed the critical statement of MrShayegan about the western culture and how the differences between asian and western culture has led to serious cultural problems reading it was a little too complex for


 10. MohammadReza MohammadReza says:

  آسیا در برابر غرب Epub à آسیا در آسیا kindle, در mobile, برابر ebok, غرب pdf, آسیا در book, آسیا در برابر غرب Epubآقای شایگان شاید به نحوی کل جامعه را مورد روانکاوی قرار داده اندولی با این همه همانطور که خود در یکی از مصاحبه هایشان گفته اند این کتاب مشمول مرور زمان شده است با این همه من همیشه از قیاس اینکه ایران معادل آلمان و هندوستان معادل فرانسه باشد لذت برده ام حتی اگر از واقعیت بدور باش شاید به نحوی از خودبیگانگی فرهنگی باشد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *